QBR # 2Sveriges nationaldag nalkades och det skulle firas. Sverige måste dö så att vi kan leva, sa vi. Och skändade hela den exkluderande, styrande, normgivande nationsskiten! Under några fantastiska timmar, avsade vi oss medlemskapet i nationalstaten Sverige. Tillsammans byggde vi ett underbart queerfeministanarkistutopia där nationalstaten med dess härskare och dess slavar var ett ont minne blott. I vårt källarutopia såddes små frön av kamplust. Nazzar, moderater (same same vi vet), kristdemokrater och annat homofobt, sexistiskt galenskap var för en kväll, borta. Återigen spred sig massiv revolutionär kärlek under källarvalven på Närkesgatan.